ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรที่จะต้องมีองค์กรใหม่ที่ดูแลและจัดการเรื่องการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Hub)
 
pollcode.com free polls
 E-Newsletter(4),
October - December 2018

E-Newsletter(3),
July - September 2018

E-Newsletter(2),
April - June 2018

E-Newsletter(1),
January - March 2018

E-Newsletter(3),
July - September 2017

E-Newsletter(2),
April - June 2017

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2560

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2558

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2558

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2558

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2558

E-Newsletter(1),
มกราคม - มีนาคม 2559

E-Newsletter(2),
เมษายน - มิถุนายน 2559

E-Newsletter(3),
กรกฎาคม - กันยายน 2559

E-Newsletter(4),
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

18 March 2019


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 March 2019UPDATE ข่าวสมาคมฯ

5 March 2019

Just for reminding - do not forget to join the 16th National Seed Conference
during 18-21 June 2019 at Thepsatri Rajabhat University, Lopburi Province.

Dr Juangjun Duangpatra, SAT's President, joined the seminar on
"Next Step of Thai Farmers - Crisis or Opportunity"
hosted by GAPNET Group on 1 March 2019
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 February 2019

World Vegetable Center - East and Southeast Asia based in Thailand together with Kasetsart University and Taiwan Agricultural Research Institute, Council of Agriculture have a joint project on Tomato Varietal Testing for disease resistance and heat tolerance. Period of testing is during November, 2018 to April, 2019 at Kamphaengsan Campus, Nakhon Prathom Province.

World Vegetable Center is going to host the open field day on February 21, 2019 aiming to invite any person from seed companies in Thailand who are interested in tomato varieties from Taiwan to join this event from 09:30 am - 12.30 pm.

Please contact Mrs Somchit Pruangwitayakun, Tel. 08-1790-7569 and 09-3615-9466 or Email: somchit.pruangwitayakun@worldveg.org.

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 January 2019

Associate Prof. Dr Januluk Khanobdee,
Board of Executive Committee, Seed Association of Thailand
had been awarded
"the Outstanding Alumni, Faculty of Agriculture, KU, Year 2019: Academic Type"
on January 11, 2019

Congratulations
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

9 January 2019

Dr Juangjun Duangpatra, SAT's President, joined the meeting with the Extraordinary Commission,National Legislative Assembly, to consider the rice bill on 3 January 2019.
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

7 December 2018

Seed Association of Thailand and Thepsatri Rajabhat University
will host the 16th National Seed Conferences 2019
during 18 - 21 June 2019
at Praphetraja Room, 3rd Floor, Rattanathepsatri Building,
Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri Province
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

9 November 2018

Announcement of National Strategy, 2018 - 2580: The Government Gazette Vol. 135, No. 82 A, October 13, 2018.

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

9 July 2018

Slide Presentations at the 15th National Seed Conference 2018
Slide Presentation from Guest Speakers
Slide Presentation from Seminar
Slide Presentations from Presented Paper

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

2 July 2018

Photos Gallery:
The 15th National Seed Conferences 2018 at Chieng Mai Phucome Hotel,
Chieng Mai Province, 19 - 21 June 2018The next hosting:
The 16th National Seed Conferences 2018: THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY


Download final program of the 15th National Seed Conference 2018

|Program of the 15th National Seed Conference 2018|UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 April 2018


There will be special speeches by:
(1) Prof. Dr Sujin Jinayon on The Future of Thailand
(2) Prof. Dr Peerasak Srinives on Looking Back and Forward on Agricultural Researches
Find more details at https://www.facebook.com/kittipadakul/posts/10211562184431547

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

6 April 2018


Download information presented above

|Download here|

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

23 January 2018

Associated Professor,Dr Juangjan Doungpattra, president of Seed Association of Thailand (SAT) had joined, recently, The Committee Meeting on Making Seed Standard of Forage Crops. This standard will be handed on to the National Bureau of Agricultural Community and Food Standards (ACFS) before conducting the public hearing in March 2018.


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

12 October 2017

Recently, NGOs have provided some faked information in the media that make the public so confuse about details in the draft amended of Plant Variety Protection Law B.E.2542 proposed by the Department of Agriculture.

Here are some links to learn about facts of the draft amended of Plant Variety Protection Law B.E.2542:
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

7 September 2017

The 3rd Committee's Meeting was performed on August 18,2017 chaired by Associated Professor, Dr Juangjan Doungpattra, president of Seed Association of Thailand (SAT)in order to acknowledge the budget used for organizing the 14th Annual National Seed Conference which held on May 29 - June 1,2017 at Chumporn Province and preparing for the next 15th Annual National Seed comference in 2018.


Associated Professor,Dr Juangjan Doungpattra, president of Seed Association of Thailand (SAT) did join the special seminar on the topic "Global Impact of Biotech Crops: Economic & Environmental Effects 1996 - 2015" which held on September 4, 2017 at Centara Grand Hotel, Ladpraw, BKK.UPDATE ข่าวสมาคมฯ

30 July 2017

Seed Association of Thailand (SAT) received powerpoints presented at The Seminar on Updated Seed Technology on 3 July 2017 at Chiangmai Province. There are 8 powerpoints listed as followed:
 1. Thailand as Distinctive Global Seed Hub
 2. Seed Production and Technologies in the Netherlands
 3. Options for Greenhouse (Seed) Production in Thailand
 4. Regulations and Seed Quality Control in the Netherlands
 5. Your Partner in Quality Seed
 6. The Update of Regulation and Seed Quality Control in Thailand
 7. Optimisation of Seed Storage and Longevity
 8. Plasma Technique for Seed Treatment
If you are interested to learn more from those powerpoints please download from this link: [https://drive.google.com/drive/folders/0B7NTZtruHhlTbG1KUmVaUHFQSHM?usp=sharing]


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

15 June 2017

Department of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Kasetsart University will host the 38th National Corn and Sorghum Conference during 25 - 27 July 2017 at Grand Hill Resources and Spa, Muang District, Nakon Sawan Province. For more details please visit http://www.doa.go.th/fcri and e-mail: maizesorghum38@gmail.com


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

12 June 2017

Seed Association of Thailand will organize the Study Tour to Japan to visit the Mikado Kyowa Seed Company and Sakata Seed Corporation during 15 - 20 October 2017. If you are interested to join this tour please save your seat by sending email to seedasso@seed.or.th within 30 June 2017.


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

6 June 2017

The last period of the 14th National Seed Conferences at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Chumporn Campus, chaired by Associate Professor. Doctor Juangjan Duangpattra, SAT President, did open forum to discuss about Thai terminologies related to seed technology. The consensus from seed technologists attended the forum is as followed:


Photos Gallery: The 14th National Seed Conferences 2017 at King Mongkut's Institute of Technology, Chumporn Campus, 30 May - 2 June 2017


Hand on the next hosting: the 15th National Seed Conferences 2018: Rice Department, Ministry of Agriculture and CooperativesUPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 May 2017

Associate Professor, Dr Juangjan Duangpattra, SAT's President attented the meeting to discuss the draft on Agricultural Products Standard for GAP of Maize Seed Production at Maruay Gardens Hotel on May 4, 2016.Please be informed that the study tour program to Ranong Province and Koh Song, Myanmar will be on 1 - 2 June 2017
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 มีนาคม 2560

เรียนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน

ทางสมาคมฯ ได้ออกแบบเสื้อยืดคอโปโล สีดำ มีตราสมาคมที่ประเป๋าหน้า และซื่อสมาคมฯ ด้านหลัง ดังภาพ สั่งทำตามจำนวนที่สั่งจอง ในราคาตัวละ 300 บาท

ท่านใดสนใจ สามารถแจ้งความจำนงจองเสื้อ มาได้ที่ seedasso@seed.or.th โดยขอให้แจ้งขนาด และจำนวนที่สั่งจอง พร้อมทั้งแนบ สำเนาใบโอนเงิน เข้าบัญชี

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-04243-5

ทั้งนี้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560

หมายเหตุ รับเสื้อได้ที่หน้างานประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ 14 ที่จังหวัดชุมพร ถ้าให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ขอเพิ่มค่าส่งอีก 50 บาท รวมเป็น 350 บาทครับ

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

27 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่23มกราคม ปฏิบัติภารกิจของนายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมทางวิชาการและหาความร่วมมือการวิจียดีานปรีบปรึงพันธุ์พืช "Plant Breeding Network and Tools as a Driving Force for Better Economy จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

6 มกราคม 2560

ประเทศทาจิกิสถาน ต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์กับประเทศมาเลเซีย

ข่าวจากกรุงกัวลาลำเปอร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ระบุว่า ประเทศทาจิกิสถาน ต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์กับประเทศมาเลเซีย โดยทั้งสองประเทศสามารถที่จะหาโอกาสในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากพันธุ์ดั้งเดิมของมาเลเซียและของทาจิกิสถาน
นาย Muhammadi Muzaffar Munawalzod ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตทาจิกิสถานประจำมาเลเซีย กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศมีไม้ผลเหมือนๆ กัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างในด้านรสชาติและรูปร่าง ดังนั้น อาจเริ่มต้นความร่วมมือที่ต้นพลับ (Persimmon) ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ และประเทศอื่นๆ
"การเกษตรของประเทศมาเลเซียได้พัฒนาแล้ว และเราสามารถร่วมมือกันได้ในหลายๆ ด้าน โดยในด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์น่าจะเป็นโปรแกรมความร่วมมือโปรแกรมแรกระหว่าง 2 ประเทศ”
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

29 ธันวาคม 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

28 พฤศจิกายน 2559

ข่าวจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

สรุปผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559 ดังนี้
 1. กำหนดจัดประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ 14 จ.ชุมพร ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560
 2. อนุมัติให้ส่งแบบสอบถามสถานภาพสมาชิก เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
 3. อนุมัติใหเก็บเงินบางส่วนของสมาคมฯ ไปซื้อฉลากออมสิน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาคมฯ
 4. เห็นด้วยที่ี่จะให้จัดดูงาน ด้านเมล็ดพันธุ์ ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือน กันยายน 2560

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 พฤศจิกายน 2559

ข่าวจาก สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญเข้าร่ วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 และ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (เจ้าของโครงการ คือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการฯ)

การประชุมจะขึ้นในวันที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพฯ รายละเอียดกำหนดการดังไฟล์แนบ โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม เฉพาะผู้ส่งแบบตอบรับ จำนวน 30 ท่านแรกเท่านั้น

ดาวโหลด |กำหนดการ| และ |แบบลงทะเบียน|
ข่าวจาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "โอกาสผู้ประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสินทางปัญญาอาเซียน ปี 2559-2568" ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกหรือผู้มีส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทราบถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2559-2568 และความสำคัญในบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรวม 250 คน กำหนดการสัมมนาฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับไปยังคุณวนิดา โทร 02-547-4652 อีเมล์ wanida.c@ipthailand.go.th

ดาวโหลด |กำหนดการ และ แบบลงทะเบียน|
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

31 ตุลาคม 2559

รวมภาพจากงานวันรับ ปริญญา มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์ 2559UPDATE ข่าวสมาคมฯ

3 ตุลาคม 2559

ภาพจากการประชุมทางวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

3 ตุลาคม 2559

ข่าวจาก สวทช.

ด้วยสวทช. ได้ประสานกับโครงการศูนย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยีจีน – อาเซียน เพื่อจัดให้มีการศึกษาดูงาน Guangdong Seed Expo ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการดั งนี้

1. เพื่อเข้าร่วมดูงาน field day การสร้างเครือข่าย เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรั บการวางแผนจัดงานดังกล่ าวในประเทศไทยในช่วงต้นปี 2017 ต่อไป
2. เพื่อให้ภาคเอกชนได้เห็นศั กยภาพของพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกโชว์ (field day) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็น benchmark สำหรับการพัฒนาพันธุ์พืชของบริ ษัทต่อไป
3. การจัดให้มีการทำ business matching กับบริษัทเมล็ดพันธุ์ของจีน ซึ่งในเบื้องต้นอาจเป็ นการทำความรู้จักกันก่อน หลังจากนั้นอาจเป็นการสร้ างโอกาสให้ท่านสามารถทำ business matching ร่วมกันต่อไป

สวทช. ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากโครงการศูนย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยีจีน - อาเซียน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถสนับสนุ นภาคเอกชนในการเข้าร่วมงานดั งกล่าว บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน (5 วัน 4 คืน) โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าที่พัก (จำนวน 4 คืน) 2. ค่า local transportation ในจีน สำหรับค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินในการเดิ นทางขอให้บริษัทฯ รับผิดชอบเองค่ะ

ในการนี้ขอให้บริษัทส่งเอกสารดั งนี้

1. กรอกเอกสารใน Google doc ตามลิงค์ที่ด้านล่าง ด้วยภาษาอังกฤษ https://docs.google.com/ spreadsheets/d/1zR1hfsY5T1AM_ ipT6z9SJTfNKU88DJXWFqFGyy4sQ6A /edit?usp=sharing
2. ส่งสำเนาพาสปอร์ต

ทั้งนี้ ทาง สวทช.ใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทที่ สนใจร่วมเดินทางดูงาน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ ปันหยี 089-457-6651 อีเมล์ punyee@nstda.or.th
และ โปรดกรอกรายละเอียดตอบรั บในเอกสาร google doc ที่ส่งมาพร้อมทาง e-mail ฉบับนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อจัดเตรียมที่พักและรถสำหรั บการเดินทางให้เหมาะสมต่อไปค่ะ
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

30 กันยายน 2559

ข่าวจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.พันธุ์พืช โดยการสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์จากร้านค้า และหลายครั้งพบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีอัตราความงอกต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งที่เมล็ดพันธุ์ยังไม่หมดอายุตามที่ผู้รวบรวมระบุไว้บนฉลาก เป็นเหตุให้บริษัทผู้ผลิตต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดอายุการใช้เมล็ดพันธุ์โดยมิได้คำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในร้านค้าซึ่งแตกต่างกันไป และแตกต่างจากการเก็บรักษาที่ถูกต้อง

สมาคมฯ ได้เชิญผู้แทนบริษัทสมาชิกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์บนฉลาก และทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดอายุการใช้เมล็ดพันธุ์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดจำหน่าย


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

28 กันยายน 2559

มี 4 ข่าวที่จะเรียนให้ทราบดังนี้
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สำนักงานพฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญสมาคมฯ ต่างๆ ที่ร่วมจัดการประชุม International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 ที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายนิทรรศการฯ เข้าประชุม เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการ ดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งได้ข้อ สรุปดังนี้
  1. อาคารส่วนนิทรรศการอยู่ใน ช่วงก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ และสามารถเข้าพื้นที่ได้ ประมาณเดือน พฤษจิกายน
  2. พื้นที่จัดนิทรรศการจะอยู่ที่ชั้น 1 บนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็น Thai Pavilion 1,000 ตารางเมตร ที่เหลือเป็นส่วนของบริเวณจัดนิทรรศการ บริเวนจัดบูท และบริเวณจัดแสดงผลงาน/โปสเตอร์
  3. ที่ประชุมขอให้สมาคมฯ ที่เป็น คณะทำงาน ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และหากมีเว็บไซท์ สมาคม อาจจะมีการ link ไปที่ www.agbio2017.com
  4. ในส่วนนิทรรศการจะเปิดให้ public เข้าชมได้ อาจมีการเชิญนายกฯ และ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชม และเปิดให้ระดับรากหญ้าเข้าร่วม โดยอาจมีการทำ workshop ให้กับ กลุ่มรากหญ้า
  5. สวทช สอบถามมายังสมาคมฯ ว่าจะเข้า ร่วมจัดบูตด้วยหรือไม่ โดยให้แจ้งกลับภายใน วันที่ 30 พฤษจิกายน 2559 เพื่อจะได้กำหนดผังได้

 • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 อ.จวงจันทร์ ดวงพัตรา ได้เป็น ผู้บรรยายพิเศษให้กับ International Training Course: Beyon GAP-Postharvest, Processing and Quality Insurrance of Selected Agro-Industrial Products ในหัวข้อ Production and Postharvest of Plants for Food with example of the Suficiency Economy Phylosophy


 • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สมาคมฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ และบรรยาย เกี่ยวกับกิจการ ของสมาคมฯ ให้กับคณะ ที่มาจาก Bangladesh ภายใต้ Agro-Inputs Project in Bangladesh (AIP) ซึ่งสนับสนุนโดย USAID นำคณะโดย Syed Mahmudul Huq


 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล และ ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ในนามของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาระดมความคิด เรื่อง การบัญญัติกฎหมายเพื่อกำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 พร้อมทั้งยื่น หนังสือเปิดผนึก ถึงประธาน คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

20 กันยายน 2559

ข่าวจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ และทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดอายุการใช้เมล็ดพันธุ์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดจำหน่าย ในวันที่ 28 กย. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสถาบันฯ อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ **ตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ admin@thasta.com / โทร 02-9551710-1 **
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

30 สิงหาคม 2559

ขอแจ้ง email address ใหม่ เพื่อการติดต่อกับสมาคม

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เสนอแนะว่า ให้หยุดใช้บริการของ loxinfo (seedasso@loxinfo.co.th) และให้เปลี่ยนมาใช้ email ที่ให้บริการ พื้นที่เว็บไซต์สมาคมแทน (www.seed.or.th) ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายรวมอยู่กับ ค่าบริการเว็บไซต์แล้ว

สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ และผู้สนใจได้ทราบว่า email ใหม่ของสมาคมฯ คือ seedasso@seed.or.th ซึ่งสามารถใช้ email ใหม่นี้เพื่อ ติดต่อกับสมาคมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สำหรับ email เดิม ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม เท่านั้น
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 สิงหาคม 2559

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การสอนวิชา cytogenetics for plant breeding

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรได้เปิดสอนวิชา cytogenetics for plant breeding โดยมี Dr. J.Hans de Jong จาก Wageningen University and Research Centre-Plant Sciences Laboratory of Genetics

ทางศูนย์ฯขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดของตารางการสอนตามเอกสารแนบ

ท่านอาจเข้าฟังเฉพาะในหัวข้อที่ท่านสนใจก็ได้ แต่ถ้าเข้าฟังครบทุกครั้ง ทางศูนย์ฯจะออกใบประกาศนียบัตรให้

ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อมาที่คุณพรรณทิพย์ 0917740091 |ตารางการสอน|
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

9 สิงหาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมเจรจาธุรกิจและชมงานด้านเทคโนโลยี ในงาน China - ASEAN Expo ครั้งที่ 13 วันที่ 10-14 กันยายน 2559

ทีมงาน China-ASEAN Expo กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งให้ทราบว่า

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน สมัครเข้าร่วมงาน The 4rd Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation มหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ China - ASEAN Expo ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2559 ณ เมืองหนานนิง(Nanning)สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทจีนชั้นนำในด้าน Modern Agriculture / Food / Bio-medicine และ Renewable Energy

โดย ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า และตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ด้วยตัวท่านเอง โดย สวทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงที่อยู่ในประเทศจีน ดังนี้ ค่าที่พัก รวม 4 คืน และยานพาหนะรับส่งระหว่างโรงแรม-สถานที่จัดงาน-สนามบิน ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2559

ดาวโหลด์ ใบสมัคร สำหรับบริษัทใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมเดินทางกับ สวทช |ใบสมัคร| |กำหนดการเดินทางย่อยสำหรับกลุ่มบริษัทเมล็ดพันธุ์| |กำหนดการทั้งหมดของงาน CA-Expo 2017|

สมัครด่วน !! รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 12 สิงหาคม นี้ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ punyee@nstda.or.th
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

14 กรกฎาคม 2559

ข่าวจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในระหว่างการประชุม ได้มีการคัดเลือกการนำเสนอผลงานวิจัยยอดนิยม ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับเลือกดังนี้
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย
 • ชนิดตัวทำละลายสกัดโปรตีน และช่วงค่า pH ที่เหมาะสมต่อการจำแนกพันธุ์พริก โดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultrathin Layer Isoelectric Focusing
 • ผลของวันปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วอะซูกิ 3 พันธุ์
 • ชนิดและแมลงศัตรูข้าวในเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักเล็บนกปัตตานี ที่เก็บรักษาในห้องที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ในภาคใต้ของประเทศไทย
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
 • อิทธิพลของการเคลือบหลังการทำ seed priming ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูดผสม
 • การติดตามและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่ผลิตโดยเกษตรกร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงในสภาพความชื้นสัมพัทธ์แตกต่างกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือยปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จะจัดการอบรมเรื่อง "การรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ" ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ท่านที่สนใจดูรายละเอียดได้จาก |กำหนดการ|และดาวโหลดใบสมัครได้ที่ |ใบสมัคร|
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

13 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม จากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

12 กรกฎาคม 2559

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ืพชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2559 ฝ่ายจัดประชุม ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมประชุ ได้ผลดังนี้
 • ความพึงพอใจในด้านการบรรยายพิเศษ - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ 1) หัวข้อการบรรยายพิเศษ มีประโยชน์และน่าสนใจ 2) วิทยากรบรรยายได้ชัดเจน ตรงประเด็น 3) ได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยายในครั้งนี้
 • ความพึงพอใจในด้านการนำเสนอผลงาน - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ
 • 1) รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย 2) รูบแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 3) มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็น 4) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอาชีพได้
 • ความพึงพอใจในด้านการดำเนินการประชุม - ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นต่อไปนี้คือ
 • 1) การลงทะเบียน 2) เอกสารประกอบการประชุม 3) ระยะเวลาในการจัดประชุม 4) สถานที่จัดประชุมและการบรรยายพิเศษ 5) สถานที่เสนอผลงงานแบบโปสเตอร์ 6) สถานที่เสนอผลงานแบบบรรยาย 7) การต้อนรับและอำนวยความสะดวกของผู้จัดประชุม 8) การประชาสัมพันธ์ 9) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10) ความพร้อมของสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 11) ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการประชุม

UPDATE ข่าวสมาคมฯ

23 มีนาคม 2559

บริษัท CERES International Company Limited ผู้ผลิตและจำหน่าย Seed Coater CERES KSC-01 มีความประสงค์ที่จะบริจาค Seed Coater CERES KSC-01 ให้กับหน่วยงานวิจัยที่ ทำเรื่องเกี่ยวกับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งจะแจกในงาน การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์

หน่วยงานใดที่ต้องการรับบริจาค ได้โปรดแจ้งความจำนง โดยเขียนข้อความสั้นๆ ว่า มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องนี้อย่างไร โดยส่งข้อความ ดังกล่าวมาที่ niponiamsupasit@yahoo.com หรือ seedasso@loxinfo.co.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

|Spec เครื่อง|


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

16 พฤษภาคม 2559

เรียนสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน
มีความก้าวหน้าของการสมัครเข้าร่วมประชุม ทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 13 จ.สุรินทร์ ดังนี้
 • มีผู้แจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุม 42 ราย
 • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานจังหวัดสุรินทร์ 9 ราย
 • มีผู้แจ้งความจำนงไปดูงานกัมพูชาจำนวน 10 ราย
 • มีผลงานวิจัยนำเสนอภาคบรรยายจำนวน 21 เรื่อง
 • มีผลงานวิจัยที่นำเสนอภาคโปสเตอร์จำนวน 16 เรื่อง
ท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วม การประชุม รีบตัดสินใจด่วนครับ
UPDATE ข่าวสมาคมฯ

21 มีนาคม 2559

นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุง พรบ. คุ้มครองพีนธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่กรมวิชาการเกษตร อถิปรายกันยาว คงต้องประชุมกันอีก


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

26 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ทุกท่าน

ขณะนี้ สมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชครั้งที่ 12 จ.ลำปาง เสร็จแล้ว เนื่องจากว่า ขนาดเล่มค่อนข้างหนา โดยมีจำนวนหน้าทั้งหมดประมาณ 450 หน้า และเพื่อเป็นการประหยัดค่าส่ง สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อใดที่ท่านได้เดินทางมา กทม หรือมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ท่านได้แวะมารับหนังสือได้ที่สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ในกรณีเร่งด่วน และท่านไม่สามารถลงมารับรายงานด้วยตนเองได้ ขอได้แจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิตUPDATE ข่าวสมาคมฯ

17 กุมภาพันธ์ 2559

จากการที่ สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น นั้น สามารถ สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม ดังนี้ |สรุปเนื้อหาที่ได้จากการเสวนาโต๊ะกลม |

ภาพกิจกรรม


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

1 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฯ มีข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับสมาชิก และผู้สนใจ ได้ทราบว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้กำหนดจัดการเสวนา เรื่อง ธุรกิจดาวเรืองตัดดอกในประเทศไทย ขึ้นในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ อาคารสาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 053 - 873662UPDATE ข่าวสมาคมฯ

22 มกราคม 2559

สมาคมฯ มีประกาศแจ้งให้ กรรมการ สมาชิกฯ และผู้สนใจเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ
 • 1. สมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1-2559 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 • 2. สมาคมฯ ร่วมกับ สาขาพืช จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง มิติใหม่ของเมล็ดพันธุ์พืช ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศของโลก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 14.00 - 17.00 น
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกทุกท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วม สัมมนาในวันเวลาดังกล่าว


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

11 มกราคม 2559

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง Agricultural Research Organization และ Ben-Gurion University of the Negev ประเทศอิสราเอล กำหนดจัดการสัมมนาและการอบรมดังนี้
 • 1. การสัมมนาเรื่อง Technologies for Agriculture in Dryland: Case Study from Israel ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ อาคารไปโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)


 • 2. การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Drip Fertigation: Melon Model วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จ.ลำปาง (ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,500 บาท นักศึกษา 5,500 บาท)
สนใจกรุณาติดต่อ Technical Training Unit, BIOTEC, E-mail:TrainingUnit@biotec.or.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

8 มกราคม 2559

คุณเอนก ลิ่มศรีวิไลKU 28นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมันซึ่งได้รับพระราชทานปรืญญาดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชจากมก.เมื่อเดือนตุลาตม 2558 มอบเงินสนับสนุนกืจกรรมของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมรับมอบด้วยความขอบคุณ


UPDATE ข่าวสมาคมฯ

25 ธันวาคม 2558

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตร ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวสรุปผล จากการประชุมสัมมนาเรื่อง พืชจีเอ็ม กับ พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ KU Home พร้อมทั้งได้จัดทำแถลงการณ์ เรื่อง สนับสนุนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ และเกษตรกรควรมีสิทธิ ในการเลือกใช้พืชจีเอ็ม ร่วมกับการเกษตรวิธีอื่น |คำแถลงการณ์|


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com