ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนสมาคมฯ ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันที่ 26 พฤษจิกายน 2554 หรือไม่

สนใจและสนับสนุน
ไม่สนใจแต่ขอสนับสนุน
ไม่สนใจและไม่สนับสนุน


 

Volume 18 (1), January-March 2554

Volume 18 (2),
April-June 2554
อ่านฉบับย้อนหลัง
 
 
 
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518: ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการปฏิบัติ”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง ศร.3-304


รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา นายก สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ในงานขอบคุณบุคลากร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ปี 2553

 
สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในการประชุม วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ.2554
ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้จาก http://seed.agri.ubu.ac.th
 
กรมวิชาการเกษตรจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม วิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.doa.go.th/fcri หรือ E-mail: koshawatana@yahoo.com
 
ASIA Fruit Logistica: International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing, Hong Kong, 7-9 September 2011, www.asiafruitlogistica.com, Together with Asia Fruit Congress
 
สมาคมฯ ขอเชิญร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-17.00 น ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ชั้น 3 ห้อง 307 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 
เชิญเที่ยวงาน เจียไต๋แฟร์ 2011 มหัศจรรย์แห่งเมล็ดพันธุ์ วันที่ 15-23 มกราคม 2554 ณ ชนม์เจริญฟาร์ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดาวน์โหลดแผนที่ได้ที่ www.chiataigroup.com
 
สมาคพืชสวนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนไปชมงาน "วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย (Wang Nam Kheo Flora Fantasia)" ระหว่างวันที่ 20 ธันวคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-187-0295-6, 08-2134-4135 และ 08-2134-4797 หรือที่ www.wangnamkeawflora.com
 
ขอแสดงความยินดี กับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
 
สาระน่ารู้ : ข้าวโพดไทยมีอนาคต
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7/2553 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2553 ที่จังหวัดพิษณุโลก
 
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เยือนธุรกิจเมล็ดพันธุ์จีน และชมสวรรค์บนพิภพ (ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2552)
 
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ย้ายสำนักงานใหม่
 
ภาพข่าว : การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม 2552
 
แถลงการณ์สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอสนับสนุนงานวิจัยพืชจีเอ็มโอภาคสนาม
 
สรุปประเด็นการสัมมนาโต๊ะกลม “แนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องในการนำเข้า และส่งออกเมล็ดพันธุ์พืช” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม เอเวอร์กรีนฮิลล์ กอล์ฟคลับ & รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีี้
     
 
 
หากต้องการส่งจดหมายเพื่อติดต่อกับสมาคมฯ โปรดจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.1016 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้เผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต จัดทำและดูแลโดย www.bunnybua.com